Blog | Thủ thuật | Crack | Hack | Cute | Tin học | SEO | SEM | Virus | Teen | IT | Computer | Hitech | Mobile | LIFE

Cách thay đổi kiểu chữ Google PlusĐể thay đổi kiểu chữ cho đoạn text như In đậm, In nghiêng, Gạch chân, Gạch ngang  trong Google+ chúng ta dùng các quy ước như sau:

1. In đậm : Đặt nội dung muốn in đậm trong cặp dấu sao: *Nội dung*
2. In nghiêng : Đặt nội dung muốn in nghiêng trong cặp dấu shift gạch: _Nội dung_
3. Gạch Ngang Thân Chữ : Đặt nội dung muốn gạch ngang thân chữ trong cặp dấu gạch ngang: -Nội dung-
4. Kết hợp Đậm và Nghiêng :  *_Nội dung_*


Viết nhận xét

Nhận xét

0 nhận xét cho bài: "Cách thay đổi kiểu chữ Google Plus"

Post a Comment

:) :( :)) :(( =))

Sponsors

Chuyển lên đầu trang Copyright © 2011 | Hiếu Mèo Converted into Blogger Template by Hack Tutors