Blog | Thủ thuật | Crack | Hack | Cute | Tin học | SEO | SEM | Virus | Teen | IT | Computer | Hitech | Mobile | LIFE

Crack IDM bằng tay thành công 100%Crack IDM bằng tay thành công 100%
Nếu chưa cài IDM, các bạn có thể Down bộ cài IDM tại trang chủ:
http://internetdownloadmanager.com/Trước khi cài đặt các bạn vào file host theo địa chỉ sau : C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts .
Sau đó mở file hosts bằng Notepad hay wordpad cũng đc.
Sau đó các bạn Paste vào đó 3 dòng sau:

205.199.44.156 registeridm.com
205.199.44.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
207.44.199.159 www.registeridm.com
207.44.199.16 www.registeridm.com
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
0.0.0.0 www.internetdownloadmanager.com
Sau đó các bạn Save lại là xong. (win 7 thì không cho save đâu, các bạn cần cut file host này ra desktop rồi copy, paste vào thoải mái rồi lại cut cho nó trở về chỗ cũ nhá)
Sau đó các bạn mới bắt đầu tiến hành cài đặt IDM bình thường. Thế là các bạn đã Crack xong IDM rồi đó

còn nếu đã cài thì làm theo cách trên rồi điền key sau nhé


First Name: Hieu
Last Name: Nguyen Trung
Email: hoangtu.chocopie@gmail.com
Serial: 7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4 
( Hoặc Lh2cq-mLgn6-Lv6hb-znnfz 26SPF-2CC7Y-HPJLU-TGYOX )
Khj nào muốn Update phiên bản mới các bạn chỉ việt mở file hosts lên, sau đó các bạn xóa đi dòng:
Rồi sau đó Update thoải mái. Khi update xong rồi, các bạn lại mở file hosts lên rồi chép lại dòng:
Sau đó Save (Hoặc Ctrl + S) lại là xongOK mở IDM Lên Nếu bắt nhập key thì đây:


First Name: Hieu
Last Name: Nguyen Trung
Email: hoangtu.chocopie@gmail.com
Serial: 7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4 
( Hoặc Lh2cq-mLgn6-Lv6hb-znnfz 26SPF-2CC7Y-HPJLU-TGYOX )
Viết nhận xét

Nhận xét

0 nhận xét cho bài: "Crack IDM bằng tay thành công 100%"

Post a Comment

:) :( :)) :(( =))

Sponsors

Chuyển lên đầu trang Copyright © 2011 | Hiếu Mèo Converted into Blogger Template by Hack Tutors