Blog | Thủ thuật | Crack | Hack | Cute | Tin học | SEO | SEM | Virus | Teen | IT | Computer | Hitech | Mobile | LIFEĐịnh nghĩa :
Một cây nhị phân tìm kiếm cân bằng ( AVL Trees ) bao gồm những yếu tố :
  • Chiều cao cây con trái và cây con phải của gốc cây cha  phải chênh lệch nhau không quá 1
  • Bản thân cây con trái và cây con phải cũng là cây AVL
Ta kí hiệu chiều cao cây con trái cao hơn là / , chiều cao cây con phải cao hơn là : \ và chiều cao 2 cây con bằng nhau là _ , ta sẽ có vài ví dụ như sau :

 Cây AVL với chiều cao h :

Chiều cao lớn nhất của cây nhị phân AVL :
Chiều cao lớn nhất của cây AVL có chính xác là n nút ? Để trả lời câu hỏi này, ta hãy xem xét bên dưới.
Gọi Fh là cây nhị phân AVL có chiều cao là h có số nút ít nhất, Fl, Fr lần lượt là cây con trái và phải tương ứng của cây Fh, khi đó Fl hoặc Fr phải có chiều cao là h-2/
Giả sử cây Fl có chiều cao h-1, và Fr có chiều cao là h-2. Lưu ý Fl là cây AVL có số nút ít nhất trong số các cây AVL có chiều cao h-1, tương tự thì Fr có số nút nhỏ nhất trong số các cây AVL có chiều cao h-2. Như vậy ta có:
| Fh| = | Fh - 1| + | Fh - 2| + 1
trong đó | Fh|  biểu thị số nút của Fh, cây AVL cực tiểu còn gọi là là cây Fibonacci, | F0| = 1 và | F1| =2 . Thêm 1 vào cả 2 bên ta được :
| Fh| + 1 = (| Fh - 1| + 1) + (| Fh - 2| + 1)
 như cậy | Fh| + 1 là số Fibonacci, sử dụng công thức gần đúng của số Fibonacci ta sẽ có :
| Fh| + 1 $\displaystyle \approx$$\displaystyle {\frac{1}{\sqrt{5}}}$$\displaystyle \left(\vphantom{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}\right.$$\displaystyle {\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$\displaystyle \left.\vphantom{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}\right)^{h+3}_{}$
=> h $ \approx$ 1.44log| Fn|
=> Với cây AVL có n nút, chiều cao là :     h$\displaystyle \approx$ 1.44log n
=> Chiều cao tệ nhất của cây AVL với n nút là  h$\displaystyle \approx$ 1.44log n
 


Viết nhận xét

Nhận xét

0 nhận xét cho bài: " "

Post a Comment

:) :( :)) :(( =))

Sponsors

Chuyển lên đầu trang Copyright © 2011 | Hiếu Mèo Converted into Blogger Template by Hack Tutors